כדאי לדעת!

  • על בית הרשום כבית משותף לבחור נציגות אשר תקבל החלטות לגבי הרכוש המשותף, על כן, לכל בית משותף יש וועד בית והוא הנציגות הנבחרת באסיפה כללית של בעלי הדירות ומייצג את ענייניהם.
 • וועד הבית נבחר על ידי רוב שהתקבל באסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף.
 • רצוי שהוועד ימנה לפחות שלושה חברים, כשהאחד ישמש יו"ר, השני גזבר והשלישי – חבר נוסף או האחראי על נושא התחזוקה.
 • רצוי שזכות החתימה על חשבון הבנק של הבית המשותף תימסר לפחות לשניים מחברי הוועד.
 • אין חובה להיות חבר בוועד הבית.
 • כל הפעילות של הוועד היא בדרך כלל התנדבותית, אלא אם החליטו בעלי הדירות אחרת.
 • ניתן לחייב את בעלי הדירות להעסיק בתשלום נציג וועד, גם אם זה לא גר בבניין.
 • על פי חוק המקרקעין, התשכ”ט- 1969, חובה על כל בית משותף לערוך אסיפה כללית לפחות פעם בשנה אך ניתן גם לזמן אסיפה כללית מיוחדת לכל מטרה.
 • בכל אסיפה כללית ניתן להעמיד להצבעה הצעת החלטה להחלפת וועד הבית. אם יתקבל הרוב הדרוש, ניתן יהיה להחליף את הנציגות.
 • על פי חוק, על נציגות הבית לדווח אחת לשנה באסיפה הכללית של דיירי הבית על כל שנעשה עם כספם.            באסיפה זו מתקבלות החלטות הנוגעות לבניין כולו, אך לפי החוק, דרוש רוב שונה לסוגים שונים של החלטות. לדוגמה, התקנת מעלית מצריכה הסכמה של שני שליש מהדיירים והיתרי בניה מצריכים, לא פעם, רוב של 75%.
 • ביהמ"ש קבע לאחרונה, כי עבור כל דירה בבניין יש לשלם מיסי ועד בית, גם במקרה של טענה כי הדירה מושכרת ובמשך תקופה מסוימת לא מאוישת.
 • אסיפות דיירים – כאמור, פעם בשנה שבה הגזבר אמור להציג את דוח ההכנסות וההוצאות של הבניין וכן בחירת ועד בית חדש.
 • ביטוח ועדי בתים – בעיקר ביטוח צד שלישי שיפתור את הדיירים מתביעה כלשהי שעלולה להתפתח ממבקר או דייר הבניין שנפגע בבניין. כמו כן כדאי מאד לשים לב לביטוח מעבידים הפותר את הועד מאחריות במידה ואחד העובדים נפגע בבנין. כ״כ ניתן לעשות ביטוח מבנה שיכסה נזקי פיצוץ צנרת, גז ועוד.
 • גובה התשלום לועד הבית – כדאי תמיד לקחת כ - 10 עד 15 אחוז יותר מההוצאות הצפויות בכדי לכסות הוצאות בלתי צפויות הדבר יחסוך לאחר מכן גבייה מיוחדת מהדיירים.
 • ניקיון – לוודא כי המנקה או חברת הניקיון עומדת בדרישות ובהסכמים.
 • אי עמידה בתשלום לוועד – במידה ואחד הדיירים החליט שלא לשלם יש לשלוח לו מכתב רשום בנושא ובמידה ועדיין לא שילם להגיש מיד תביעה משפטית בבית המשפט לעבודה או לתביעות קטנות.
 • גז – כדאי לבצע בדיקה בין חברות הגז לגבי המחיר ואם מצאתם הבדלים גדולים אפשר להחליף את החברה היקרה. זה תהליך מהיר וקל.
 • מערכת סולרית מרכזית – פעם בשנה לבצע ניקיון הצנרת. ישנן חברות המתמחות בכך וכדאי מאד להקפיד בנושא מאחר ושטיפת הצנרת מאריכה את חיי המערכת הסולרית לשנים רבות.
 • משאבות לחץ מים של הבניין – בבניין שבו אין מערכת אוטומטית המחליפה בין המשאבות יש להחליף אחת למספר חודשים בין המשאבות, אחרת משאבה שלא תפעל במשך שנה עלולה להיתקע והחלפתה זה כבר סיפור לא זול.
 • מקלט – לשמור על הניקיון, המקלט הוא לא מחסן ויש להקפיד שלא יהפוך למחסן פרטי של אף אחד. לוודא שהתאורה תקינה.
 • ניקיון מאגרי מים – פעם בשנה לפחות לדאוג לניקיון המאגר.
 • חניות – בדרך כלל לכל דירה יש את החניה הפרטית שלה. חניות משותפות הן בחזקת כל הקודם חונה. להקפיד היטב שאף אחד לא יהפוך חניה משותפת לחנייה הפרטית שלו. נתקלנו לא אחת שדיירים משתלטים על החניות המשותפות וטוענים כי הם חונים שם באופן קבוע והחנייה שלהם. אין דבר כזה.