איך בוחרים חברת ניהול?

 • מומלץ לבדוק את זהות החברה והתחייבויותיה ברשם החברות ולברר אצל לקוחות קודמים לגבי אמינות החברה. כ״כ כדאי לבקר בבניינים אותם החברה מנהלת, עדיף בניינים בסדר גודל דומה לבניינכם, בכדי להתרשם מקרוב מרמת הניקיון והשירות.
 • בררו האם עובדי החברה הם מיומנים, איכותיים ואמינים.
 • בידקו את איכות החומרים והמשאבים בהם חברת הניהול משתמשת, אם המשאבים יקרים יותר, סביר להניח כי החברה משקיעה יותר ובעצם איכותית יותר.
 • בחרו בחברה שפועלת בשקיפות מלאה עם וועד הבניין והדיירים. ובמיוחד אם היא מורשית חתימה בחשבון הבנק של הוועד. חברת ניהול איכותית תתנהל בשקיפות ותדווח לוועד הבית על כל פעולה, קטנה כגדולה, שנעשית בחשבוןהבנק.
 • לצורך התקשרות עם חב' האחזקה, נדרשת הסכמתם של 66% מדיירי הבניין דהיינו ששני שלישים של הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
 • אם הבניין מעוניין לעבור מחברת ניהול אחת לאחרת נדרשת הסכמה של 51% מהדיירים.
 • חשוב מאוד לבחור בחברה שמפרטת באופן מדויק את סכום ההוצאות של כל פעילויות התחזוקה, לא כדאי לבחור בחברה שלא נוקבת במדויק בסכום ההוצאות עבור כל פעולה. מלבד זאת חשוב שתהיה הפרדה בין דמי הניהול שצריך לשלם לחברה עצמה עבור עבודתה לבין עלות ההוצאות השוטפות.
 • חובה לוודא מראש עם החברה שהיא מספקת ביטוח ועד בית לכל העובדים וספקי השירות בבניין. ביטוח לעובדים הוא עניין חשוב שעלול לסבך את הדיירים בתביעות והוצאות כספיות, במקרה שבו עובד נפגע בעת עבודתו בבניין והוא ללא ביטוח. כדאי להסדיר זאת מראש.
 • לפני ההתקשרות עם חברת ניהול מומלץ לקבוע עימה פגישה לשם תיאום ציפיות, ובה יגדירו נציגי הבניין את צרכיו, כך שהדיירים לא ישלמו על שירותים שהם אינם נהנים מהם. כ״כ חשוב להגדיר באופן מדויק ככל האפשר את התחייבויותיה של החברה, החל מתדירות הניקיון בחדר המדרגות ועד טווחי הזמן לתיקון תקלות שונות. כ״כ דרשו מהחברה גם לדאוג לבדיקות תקופתיות של המעלית, דוד ההסקה, ושאר הפריטים המצויים בבניין המחייבים בדיקה תקופתית לצורך בטיחות וכדו׳.
 • יש לזכור, כי נציגות הבית הינה הגוף המפקח והמעסיק של חב' האחזקה.
  • כדאי לברר מה מידת הזמינות של החברה במקרה של תקלות. לא כל החברות מחזיקות מוקד טלפוני אנושי העומד לרשות הדיירים 24 שעות ביממה במשך כל השבוע.
  • מומלץ לשלם לחברת הניהול מדי חודש ולא לשנה מראש.
  • יש לייחס את הצ'קים למוטב בלבד ולכתוב אותם לפקודת חשבון הבנק הייעודי של הבניין המשותף, או של חברת הניהול.
  • מומלץ, שלא לחתום על הסכם לתקופת התקשרות העולה על שנה אחת בכל פעם.
  • לא להתפתות לחוזה ארוך טווח עם חברת הניהול.
  • לרוב, על פי חוזה, על נציגות הבית להתריע על רצונה להתנתק מהחברת הניהול 90 יום מראש, בעוד שחברת האחזקה רשאית לנתק את ההתקשרות עם הבניין באופן מיידי. עם זאת, מומלץ לוודא כי תנאי ההתנתקות יהיו זהים לשני הצדדים, או לכל הפחות לדאוג לכך שתהיה התחייבות מצד חברת הניהול לספק שירותים מלאים גם בתקופת
   המעבר לחברה אחרת.
  • אם מתנתקים מחברת ניהול יש לוודא כי היא אינה מותירה אחריה חובות.